Pidato Bahasa Jawa

Pidato Bahasa Jawa kali ini akan saya persembahkan buat anda bagi yang mencari naskah pidato jawa, di mana saat ini jarang sekali pidato dengan menggunakan bahasa jawa. Dalam pidato bahasa jawa tidak semudah berpidato dengan menggunakan bahasa jawa, karena dalam menyusun naskah pidato berbahasa jawa sangat sulit sekali.

Langsung aja gan berikut ini contoh pidato berbahasa jawa yang saya berikan untuk anda sebagai referensi dalam berpidato bahasa jawa :
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu guru lan poro rawuh ingkan kulo mulyaaken dening Allah SWT.

Tepangaken asmi kulo Darmaji murid kelas gangsal Sekolah Dasar. Wonten akhir tahun pembelajaran puniko kulo badhe paring pidato masalah “Sekolah ijo”

Poro rawuh ingkang munulyo,

Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno, nanging wonteng hubungane kalian seger, nyaman, lan lingkungan kang sehat. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan, woh-wohan, lan suket, tebih sangking polusi. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan.

Kagem kulo, lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco, manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Kulo dilahirkan Wonten kota niki,  Sangata – Kota Tambang Batubara. Lan kulo saklami-lamine tetep dados penduduk Sangata. Meski Kulo nembe nyedot howo Sangata sedoso tahun, ongko kang saget diitung ngangge deriji. Nanging kulo badhe nderek urun rembug masalah Sangata.

Miturut Ibu, tiyang-tiyang saking pelosok penjuru Indonesia podho sami dateng wonten Sangata sami pahos pendamelan lan pungupo jiwo. Amargi, ting Sangata wonten tambang batubara – KPC, bapak kulo nyambut damel ting mriko. Wonten perusahaan sampun nerapaken aturan kesehatan lan keselametan lingkungan. Amargi kesehatan puniko penting sanget, mboten mawon dateng poro pekerja nanging ugi dateng poro siswo.

Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik, ijo, lan sehat?

Jawabane inggih puniko “Kito...Kito........warga sekolah, masyarakat, lan pemerintah”. Bilih kito purun disiplin, mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji, lingkungane aman, lan nyaman kangge sinau. Lan diwiwiti sangking sekolah niki, kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.

Kulo percados, bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo, nanging tujuane podho. Contone, kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo, poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. Masyarakat lan pemerintah  tanggungjawab ning lingkungane, mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.

Poro rawuh ingkang minulyo,

Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Panggonan  poro rawuh gesang, Panggonan  poro rawuh padhos nafkah, Panggonan anak-anak nulis cito-citone, lan  “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan.

Puniko wau urun rembug kulo, mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Amin ......

Akhirul kalam...

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Nah itulah pidato bahasa jawa yang saya sajikan untuk anda, semoga bermanfaa, terima kasih anda masih setia membaca artikel di bloggersimo seperti Contoh Pidato Ramadhan dan Contoh Naskah Pidato.

Post a Comment